Iso­la­sjon

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

av Qa­tar kan vare i åre­vis, fram­hol­der en mi­nis­ter i De for­en­te ara­bis­ke emi­ra­ter. – Vi øns­ker ikke å trap­pe opp, vi øns­ker å iso­le­re, sier uten­riks­mi­nis­ter An­war Gar­gash. Han an­kla­get også Qa­tar for å støt­te «jiha­dis­ter». Sam­men med Sau­diAra­bia, Bah­rain, Egypt og fle­re and­re land har De for­en­te ara­bis­ke emi­ra­ter brutt de di­plo­ma­tis­ke bån­de­ne til Qa­tar. De har også stan­set all trans­port inn til lan­det og bedt stats­bor­ge­re fra Qa­tar rei­se til­ba­ke til hjem­lan­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.