Sy­rer (21) nek­ter skyld i ter­ror­plan­leg­ging

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Retts­sa­ken mot en ung sy­rer ble i går inn­le­det i den tys­ke byen Ra­vens­burg. Han er til­talt for å ha vil­let gjen­nom­føre et bombe­an­grep i Kø­ben­havn. 21-åringen sier han at han bare vil­le hjel­pe Den islams­ke sta­ten (IS), og at han selv ikke had­de tenkt å spil­le noen ak­tiv rol­le i et even­tu­elt an­grep.

Da­gens

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.