79 døde el­ler sav­net et­ter blokk­bran­nen

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

79 men­nes­ker er nå be­kref­tet døde el­ler sav­net et­ter bran­nen i en bo­lig­blokk i London, opp­ly­ser po­li­ti­et, som fryk­ter tal­let på døde vil sti­ge yt­ter­li­ge­re. Det bod­de fle­re hund­re men­nes­ker i den 24 eta­sjer høye bo­lig­blok­ken Gren­fell Tow­er, og fort­satt er man­ge men­nes­ker ikke gjort rede for. År­sa­ken til bran­nen er fore­lø­pig ikke kjent. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.