Po­li­ti-nyt.

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Hun stjal hans pen­ger. En kvin­de, Hjemme­hø­ren­de her i byen, blev igaar an­holdt og ind­sat i va­re­tægts­ar­rest mis­tængt for penge­ty­ve­ri. Hun had­de af­te­nen før væ­ret sam­men med en til­rei­sen­de mands­per­son, og un­der sam­væ­ret let­tet ham for fle­re hund­re­de kro­ner. Man fan­dt hen­de i be­sid­del­se av meste­de­len av pen­ge­ne, saa man­den øko­no­misk set vil slip­pe nok­saa let fra histo­ri­en. Da smaagut­ten prø­vet sig som cf­hauffør. En smaagut fan­dt igaar paa at vil­le age­re chauffør. Han steg op i en bil, som efter si­gen­de til­hør­te hans far, og sat­te ma­ski­ne­ri­et i gang. Til en be­gyn­del­se fan­dt han det dei­lig at fare. Men saa ind­traf det uhel­di­ge til­dfæl­de, at et sta­al­tra­ad­gjer­de oppe i Horn­klows­ga­ten kom ivei­en. O der­med stop­pet far­ten, til like li­ten glæ­de for gjær­det, som blev re­vet ned, som for bi­len, der blev no­get mo­les­te­ret. Gut­ten der­imot slap hel­dig i fra det, med mind­re han da kom, for «ry­be­ret­ten» hjem­me.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.