Ne­der­land ble EM-fa­vo­ritt

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Et­ter mål­tør­ke og de­struk­tiv fot­ball i inn­led­nings­fa­sen har fot­ball-EM vir­ke­lig tatt av. Den nor­dis­ke ju­bel­kvel­den ble nem­lig av­løst av en ny full­tref­fer i går. Ne­der­land fei­de ver­dens­mest­re­ne fra Tysk­land av ba­nen med 3-1, og sei­ler opp som den sto­re EM-fa­vo­rit­ten. Tur­ne­rin­gen treng­te en fot­ball­fest som den Ne­der­land var­tet opp med. Mes­ter­ska­pet star­tet hel­trist, men blir nå bed­re for hver kamp. Kam­pen på Ul­le­vi var fore­lø­pig høyde­punkt. Tysk­lands skade­skut­te lag må tak­ke skot­te­nes over­ras­ken­de 3-0 sei­er over SUS for at det ikke ble tid­lig hjem­rei­se. Søn­dag ven­ter Sve­ri­ge, i en re­pri­se på VM-semi­fi­na­len i 1958, mens Ne­der­land mø­ter Dan­mark i den and­re semi­fi­na­len man­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.