Re­kordskred un­der bue­stev­ne på Klepp

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

An­ders Faug­stad, Klepp Bue­skyt­te­re slet­tet fire nors­ke junior­re­kor­der un­der 1440-stev­net på Klepp. Re­kor­de­ne kom på 90, 70, 50 me­ter og sam­men­lagt, der han sco­ret 1401 po­eng to­talt, krys­set den ma­gis­ke 1400-gren­sen og tok ste­get opp i den yp­pers­te eli­ten, også in­ter­na­sjo­nalt. Katrine Hille­stad, Stavanger BS, stil­te den­ne gang i ka­dett­klas­sen og sat­te tre nye, nors­ke re­kor­der. Hun inne­har nå alle re­kor­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.