Prikk­skyt­te­ren

Stavanger Aftenblad - - 1 0 - EGIL Ø. NÆRLAND

To­mas Kris­tof­fer­sen har blitt den re­nes­te prikk­skyt­te­ren for Sand­nes Ulf. Fire kon­trol­ler­te fri­spark rett i mål så langt i se­son­gen.

– Ar­tig å bi­dra slik også, sier 23-åringen til Af­ten­bla­det da­gen et­ter at han le­det an med nok en sco­ring da Sand­nes Ulf tok sin førs­te borte­sei­er si­den 9. mai.

Strøm­men ble slått 3-1, og de ly­se­blå klat­ret til ut­ford­rer­po­si­sjon bare po­en­get bak opp­rykk­s­plas­ser­te Ran­heim.

To­mas Kris­tof­fer­sen sco­ret alt et­ter åtte mi­nut­ter, Sand­nes Ulf fikk roen og kon­trol­ler­te alt før pau­se.

– Vi vå­get å bru­ke bal­len, var flin­ke til å gjen­vin­ne høyt i ba­nen og skap­te mas­se mu­lig­he­ter. Sco­rin­gen min gjor­de at Strøm­men måt­te frem, og sånn fikk vi kam­pen inn i vårt spor, ten­ker tromsø­væ­rin­gen som må stå over kam­pen mot Jerv.

– Jeg fikk mitt tred­je gule kort. Tre på 13 kam­per er ikke så galt, me­ner han. Ikke et enes­te ett har kom­met grun­net kjef­ting og sut­ring.

– Du må ta noen tak­lin­ger, stan­se noen over­gan­ger. Da får du ak­sep­te­re gult av og til, men tre gule og ka­ran­te­ne er for kjapt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.