Tok med vå­pen til barne­hage

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

KLEPP: En 39 år gam­mel mann er i Ja­eren ting­rett dømt til å be­ta­le 8000 kro­ner i bot. I ret­ten for­klar­te til­tal­te at han og søn­nen bare skul­le leke med kniv og soft­gun.

Det var i 19.30-ti­den 13. mars i fjor at 39-årin­gen og hans sønn gikk til leke­plas­sen i til­knyt­ning til en barne­hage i Klepp kom­mu­ne. Med seg had­de man­nen en soft­gun og en kniv.

Da han la mer­ke til noen gut­ter som pla­get en katt, ble han ir­ri­tert og fant frem vå­pe­net­ter­lig­nin­gen. Iføl­ge dom­men sik­tet han på gut­te­ne. Gut­te­ne ble red­de. Til­tal­te av­fyr­te da et skudd slik at de skul­le for­stå at det ikke var en ekte pis­tol han holdt i hån­den.

39-årin­gen er­kjen­te del­vis straff­skyld for å ha bå­ret soft­gun på of­fent­lig sted. Han er­kjen­te ikke straff­skyld for å ha hatt med seg kniv – en kjøk­ken­kniv med et kniv­blad på om lag 9 centi­me­ter.

I til­legg til bo­ten døm­mes 39-årin­gen til å tåle inn­drag­ning av både kni­ven og soft­gu­nen, og til å be­ta­le 3000 kro­ner i saks­om­kost­nin­ger.

Ja­eren Ting­rett

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.