Hum­me­ren får ny ei­er

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Tom Hen­ning Slet­hei i Al­to Hol­ding AS har kjøpt Hum­me­ren ho­tell i Ta­nan­ger.

– Hum­me­ren er en per­le. Noen in­ves­te­rin­ger skjer med kal­ku­la­tor og noen med hjer­te og litt med kal­ku­la­tor. Den­ne var i sis­te ka­te­go­ri, sier in­ves­tor Tom Hen­ning Slet­hei.

Tirs­dag ble de an­sat­te ved Hum­me­ren ho­tell in­for­mert om at dagens ho­ved­ak­sjo­na­erer Ca­mar, Ver­ket In­ves­te­ring og Svein Strøm In­vest har solgt 91 pro­sent av ak­sje­ne sine til sel­ska­pet Al­to Hol­ding, eid av Slet­hei.

De res­te­ren­de ni pro­sen­te­ne er fort­satt eid av ho­tell­di­rek­tør Liv Roth.

Det hvit­mal­te ho­tel­let Hum­me­ren i Ta­nan­ger har his­to­rie helt til­ba­ke til 1930-tal­let. Hum­me­ren lig­ger plas­sert helt ute på brygge­kan­ten blant hvit­mal­te hus og små fiske­bå­ter

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.