Kvin­ne kniv­stakk mann på Vå­land

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

STAV­AN­GER: En 29 år gam­mel kvin­ne kniv­stakk i går etter­mid­dag en 34 år gam­mel mann på Vå­land i Stav­an­ger.

Det var et vit­ne som meld­te fra om epi­so­den, opp­ly­ser ope­ra­sjons­le­der Ire­ne Ragn­hild­stveit.

Kvin­nen er på­gre­pet for ugjer­nin­gen og sa­ken blir an­meldt. Begge er kjen­nin­ger av po­li­ti­et.

– Man­nen har mind­re ska­der, men treng­te ikke helse­be­hand­ling på ste­det. Vit­net ble av­hørt på ste­det og vi fore­tar nå saks­av­hør av de to, sier Ragn­hild­stveit.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.