Til­syns­sak mot fast­le­ger et­ter bom­be­spøk

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Fyl­kes­man­nen opp­ret­ter til­syns­sak mot to fast­le­ger som ut­løs­te en po­liti­ak­sjon da de mas­ker­te seg og kas­tet en sekk inn i am­bu­lanse­sen­tra­len på Strand i mars.

Am­bu­lanse­sen­tra­len i Jørpe­land i Ro­ga­land ble satt ut av spill i mel­lom en og to ti­mer. Fast­le­ge­ne har for­klart til po­li­ti­et at det hele var ment som en spøk, mel­der NRK.

Li­ke­vel an­meld­te både po­li­ti­et og Helse Stav­an­ger de to le­ge­ne for trus­ler og skrem­men­de at­ferd. I for­ri­ge uke ble det klart at sa­ken skal be­hand­les i kon­flikt­rå­det.

– Jeg kan ikke si at jeg har hørt om lig­nen­de hen­del­ser tid­li­ge­re, sier fyl­kes­lege Jan­ne Dah­le-Mel­hus i Ro­ga­land.

– Er det brudd på helse­per­so­nello­ven, så må vi vur­de­re om det­te er al­vor­lig nok til at vi sen­der sa­ken over til Sta­tens helse­til­syn for vur­de­ring av for­mell re­ak­sjon. Det kan va­ere en ad­var­sel el­ler at man be­gren­ser el­ler fra­tas auto­ri­sa­sjo­nen som helse­per­so­nell, sier fyl­kes­le­gen.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.