Lat­ter og gråt i Frank Aare­brots be­gra­vel­se

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Frank Aare­brots barn Erik og Mai­ke fikk fram både lat­ter og gråt da de holdt minne­ord om hele Nor­ges pro­fes­sor. Jonas Gahr Stø­re min­tes opp­lys­nings­men­nes­ket.

Den vak­re Kors­kir­ken i Bergen var fylt til treng­sel og pyn­tet med farge­rike bloms­ter. Det var man­ge som øns­ket å tak­ke folke­k­ja­ere Frank Aare­brot.

Prest Thor Brekke­flat un­der­stre­ket hvor vans­ke­lig det var å sam­les rundt Frank Aare­brots kis­te og ta inn over seg at han er død.

– Men det å snak­ke om Frank går av seg selv, et uen­de­lig an­tall for­tel­lin­ger kom­mer sei­len­de, sa han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.