Opp­fin­ne­ren fra Bry­ne

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Ole Mo­laug er kjent som en av de mest an­er­kjen­te opp­fin­ner­ne i Nor­ge. y Bryne­buen ut­vik­let både ver­dens førs­te lak­ke­rings­ro­bot i 1967 og ver­dens førs­te sen­tral­fô­rings­an­legg for opp­dretts­fisk i 1979. y 85-årin­gen er med på la­get når de to søn­ne­ne Knut og An­ders nå byg­ger opp enda en ny fab­rikk på Bry­ne, Aqua Ro­bo­tics AS.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.