Sør-Korea vil ikke ha kjerne­fy­sis­ke vå­pen

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

SEOUL: Sør-Koreas pre­si­dent Moon Jae-in av­vi­ser mu­lig­he­ten for å ut­plas­se­re kjerne­fy­sis­ke vå­pen i lan­det og sier det kan føre til et vå­pen­kapp­løp på Korea­halv­øya.

I sitt førs­te TV-send­te in­ter­vju si­den Nord-Koreas se­nes­te kjerne­vå­pen­test sier Moon at han ikke er enig i at Sør-Korea bør ut­vik­le egne kjerne­fy­sis­ke vå­pen.

Moon vant pre­si­dent­val­get i mai et­ter at han i valg­kam­pen lo­vet kontakt og dia­log med re­gi­met i Pyong­yang, ikke kon­fron­ta­sjon. (NTB)

VALERY SHARIFULIN

Sør-Koreas pre­si­dent Moon Jae-in snak­ker om kjerne­fy­sis­ke vå­pen i et nytt CNN-in­ter­vju.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.