Olje­søl på Atens stren­der

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

ATHEN: Po­pu­la­ere stren­der uten­for Aten er til­sølt med olje, fem da­ger et­ter at et tank­skip sank i om­rå­det. Miljø­ver­ne­re ra­ser mot myn­dig­he­te­nes sene re­ak­sjon.

Fle­re stren­der uten­for ho­ved­sta­den er nå stengt et­ter at sanden er dek­ket av tykk olje. Fis­ke­re er sam­ti­dig blitt bedt om å unn­gå de til­søl­te om­rå­de­ne. (NTB)

YORGOS KARAHALIS

Ol­jen har nådd stran­da i for­sta­den Gly­fa­da rett uten­for Aten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.