Bel­gis­ke Ryanair-an­sat­te vant over Ryanair i EU-dom­sto­len

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

BRUSSEL: EUs dom­stol slår fast at Ryanair ikke kan kre­ve at li­be­ra­le irs­ke ar­beids­lo­ver gjel­der for ka­bin­an­sat­te som har base i Bel­gia.

Det irs­ke fly­sel­ska­pets på­stand var at de­res Bel­gia­ba­ser­te ka­bin­an­sat­te bør va­ere om­fat­tet av ar­beids­lov­giv­nin­gen i Ir­land etter­som det­te er en del av de­res ar­beids­kon­trak­ter, skri­ver Reuters.

Men i tors­da­gens kjen­nel­se fast­slår EU-dom­sto­len at de an­sat­te skal kun­ne vel­ge om de vil om­fat­tes av bel­gisk el­ler irs­ke ar­beids­lo­ver.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.