Tror dere al­ko­hol vil styr­ke Ler­vig­fes­ti­va­len?

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - El­se So­fie Ol­sen Stav­an­ger

Det var alle ti­ders å høre om den flot­te by­dels­fes­ti­va­len i stor, grønn og ny park på Stor­haug. All aere til de ni kvin­ne­ne som har gått sam­men og fått til Ler­vig­fes­ti­va­len.

Dere kan va­ere stol­te av å ha sam­let be­sø­ken­de i alle ka­te­go­ri­er. Ikke minst myl­de­ret av barne­fa­mi­li­er som dere gle­det, en flott al­ko­hol­fri fest. Dere har tan­ker om al­ko­hol­ser­ve­ring nes­te år. Tror dere det vil styr­ke fes­ti­va­len? Skal det ikke va­ere en bar­ne- og fa­mi­lie­fest?

Jeg øns­ker dere en minst like flott fes­ti­val nes­te år. Det som er vel­dig vik­tig da, i plan­leg­gings­fa­sen, er å set­te seg skik­ke­lig inn i te­ma­et barn og al­ko­hol.

For til og med sped­barn blir utryg­ge når kropps­kon­tak­ten med far og mor for­and­rer seg ald­ri så lite. Det skal sva­ert lite al­ko­hol­inn­tak til før sped­bar­na opp­le­ver for­and­ring hos om­sorgs­per­sonen.

God plan­leg­ging og til lyk­ke med fes­ti­va­len nes­te år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.