Michael McIn­ty­re kom­mer til­ba­ke til Stav­an­ger

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Leif Tore Lindø leif.tore.lin­do@af­ten­bla­det.no

En av ver­dens mor­soms­te menn kom­mer til DNB Are­na fre­dag 8. fe­bru­ar 2019.

Michael McIn­ty­re reg­nes som Eng­lands størs­te ko­mi­ker og har et snitt på 6,5 mil­lio­ner se­ere på BBC1 hver uke. Han inne­har også re­kor­den for flest ut­solg­te kvel­der på aer­ver­di­ge O2 Are­na i Lon­don. Ikke mind­re enn 28 show på are­na­en som har plass til 16.000 sto­ler. Sist han var i Stav­an­ger og Nor­ge sat­te han re­kor­der her også, og har sit­ten­de pub­li­kums­re­kord på både DNB Are­na og Oslo Spekt­rum.

– Nå leg­ger han ut på sin størs­te tur­né noen sin­ne. Vi er vel­dig glad for at vi til slutt klar­te å få Stav­an­ger med på turne­lis­ta den­ne gan­gen også, sier Per Ver­vik i Stav­an­ger Ar­tist­byrå i en presse­mel­ding.

Michael McIn­ty­res vel­kjen­te vare­mer­ke er syl­skarp ob­ser­va­sjons­ko­me­die og hans egen evne til å gjø­re dag­lig­dag­se si­tua­sjo­ner til me­ster­klas­ser av men­nes­ke­lig for­bit­rel­se har truf­fet hjem hos mil­lio­ner av fans ver­den over. Den ener­gis­ke, mor­som­me og litt kor­te bri­ten er pro­gram­ver­ten på nes­ten alt NRK har kjøpt av hu­mor på BBC, og nord­menn har vir­ke­lig lagt sin elsk på den­ne hu­mor­stjer­nen.

For­ri­ge Michael McIn­tyre­show er det ras­kest sel­gen­de ar­ran­ge­men­tet i DNB Are­na noen gang.

Bil­lett­sal­get star­ter tirs­dag 19. sep­tem­ber klok­ka 09.00.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.