Godt kupp av po­li­ti­et i natt

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

En av by­ens mest sele­bre skap­spren­ge­re kne­pet på fersk gjer­ning.

Litt over klok­ka 3 i natt ble to pa­trul­je­ren­de kon­stab­ler opp­merk­som på at det var uved­kom­men­de in­ne på et kon­tor i Verks­gata. Da de gikk inn for å un­der­sø­ke sa­ken, fikk den ene av dem 5-6 slag i bak­hol­det av et brekk­jern, så han ble grog­gy, men ho­det var av tem­me­lig so­lid kon­struk­sjon, så baske­ta­ket end­te med at po­liti­fol­ke­ne, godt hjul­pet av en forbi­pas­se­ren­de kun­de brin­ge de to uved­kom­men­de med på po­liti­sta­sjo­nen. Det vis­te seg at penge­ska­pet på kon­to­ret var sprengt, men tju­ve­ne var blitt for­styr­ret i sitt fore­ha­ven­de, så in­tet var stjå­let.

Et­ter det po­li­ti­et opp­ly­ser er den ene av gjer­nings­men­ne­ne en ce­le­ber skap­spren­ger og en har nå fått på­ført ham 2 and­re skap­spreng­nin­ger. Det er med and­re ord noe av et kupp po­li­ti­et har gjort.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.