Po­tet-blan­det brød

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

De of­fent­li­ge an­stal­ter paa dis­se kan­ter vil gaa over til po­tet­blan­ding i brø­det, saa snart po­te­ter­ne er tat op.

Ved Op­stad-an­stal­ten har man, efter hvad di­rek­tø­ren paa vor hen­ven­del­se med­de­ler, holdt paa i la­en­ge­re tid med eks­pe­ri­men­ter for at fin­de det hen­sigts­ma­es­sigs­te for­hold ved blan­din­gen, og man er nu na­ad til et til­freds­stil­len­de re­sul­tat. Saa snart po­te­ter­ne er tat op, vil po­tet­blan­din­gen i brø­det bli gjennem­ført. Selv­føl­ge­lig be­nyt­tes ute­luk­ken­de sam­mal­et mel til brø­det.

Med det sam­me spur­te vi di­rek­tør Om­sted, hvor langt man var kom­met med bra­end­sels­for­sy­nin­gen for vin­te­ren.

– Al bra­end­torv har vi nu faat i hus – to va­el­di­ge skur er stu­ven­de fulde fra gulv til tak.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.