Gut ber­ga i sis­te li­ten på Ut­stein

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Ein gut i åtte års-al­de­ren, Ove Haug­vald­stad, syk­la i går ved 19.30-tida ut­for Klos­ter­kai­en på Mos­ter­øy. Ka­me­ra­ten hans på same al­der, Si­gurd Klau­sen, ropa om hjelp. Tor­leiv Finne­sand sprang til, stu­pa til bot­nen og var hel­dig og fann Ove med det same og fekk han på land. Gut­un­gen var då med­te­ken, men Tor­leiv bru­ka munn-mot-munn-me­to­den, og smått om senn vak­na Ove til live att og vart sendt til Ro­ga­land sjuke­hus. Det skal stå et­ter må­ten bra til med han. Om ikkje ka­me­ra­ten had­de ropa om hjelp og Tor­leiv Finne­sand vore så snar i ven­din­ga både med ber­ging og opp­li­ving, vil­le liv gått tapt her.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.