Team In­ge­brigt­sens for­se­song

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y 2. ok­to­ber: Filip, Ja­kob og Hen­rik In­ge­brigt­sen star­ter opp­kjø­ring til 2018 der se­nior-EM i Ber­lin 7. – 12. au­gust er ho­ved­må­let for alle tre. Som all­tid med Gjert In­ge­brigt­sen som tre­ner. y 14. ok­to­ber: Kan­skje NM ter­reng­løp, Vik i Sogn. y 22. ok­to­ber: Tre­nings­leir i Ari­zo­na, USA. y 10. de­sem­ber: EM ter­reng­løp, Samo­rin, Slo­va­kia. y Ja­nu­ar/fe­bru­ar: Tre­nings­leir Dull­sto­om, Sør-Afri­ka. y 1. – 4. mars: Kan­skje VM in­nen­dørs, Bir­ming­ham, End­land. y April/mai: Tre­nings­leir Flagg­staff, USA. y 26. mai Pre­fon­tain Clas­sic, Diamond League, Eu­ge­ne, USA.

EGIL Ø. NA­ER­LAND

Ja­kob, til ven­st­re, og Filip In­ge­brigt­sen kom­mer til å leg­ge utal­li­ge kilo­me­ter tre­ning bak seg på vei­en mot EM i Ber­lin.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.