Nor­ge klat­rer på Fi­fa-ran­kin­gen

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Det nors­ke herre­lands­la­get i fotball klat­rer til 73. plass på den nye og opp­da­ter­te Fi­fa­ran­kin­gen. Tysk­land er til­ba­ke på top­pen.

Et­ter å ha vun­net over Aser­bajd­sjan (2-0) og blitt rund­spilt av Tysk­land (0-6) i VM-kva­li­fi­se­rin­gen ny­lig gjør Nor­ge et byks på 12 plas­ser si­den au­gustran­kin­gen. Da var 85. plass norsk sta­tus.

Åge Harei­des Dan­mark gjør et byks på hele 20 plas­ser og leg­ger seg på 26.-plass, mens Sve­ri­ge fal­ler fra 19.- til 23.-plass. Lars La­ger­bäcks gam­le ven­ner på Is­land fal­ler to plas­ser til 22.-plass.

I Nor­ges VM-kval­grup­pe ser ran­kin­gen nå slik ut: 1) Tysk­land 1606 po­eng

20) Nord-Ir­land 945

58) Tsjek­kia 630

73) Nor­ge 472

92) Aser­bajd­sjan 388

204) San Ma­ri­no 10.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.