UiS-sent­re­ne

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Na­sjo­nalt sen­ter for la­e­rings­mil­jø og at­ferds­forsk­ning (La­e­rings­miljø­sen­te­ret) ble opp­ret­tet i 2013 av Kunn­skaps­de­par­te­men­tet. y Na­sjo­nalt sen­ter for lese­opp­la­e­ring og lese­fors­king (Lese­sen­te­ret) har røt­ter til­ba­ke til 1989. y Beg­ge sent­re be­rø­rer nå av en na­sjo­nal om­or­ga­ni­se­ring som trer i kraft 1. ja­nu­ar 2018.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.