1. Den gam­le brann­sta­sjo­nen

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Hvor: Ja­er­vei­en 107.

Pris­an­tyd­ning: In­gen, mar­ke­det av­gjør.

Stør­rel­se/bruk: Da­gens bygg er 3500 kvad­rat­me­ter, det er en am­bi­sjon om å få til 15.000 kvad­rat­me­ter til­rette­lagt for han­del. Tom­ten er på 12 de­kar. Sta­tus: Ei­en­dom­men er al­le­re­de lagt ut for salg. Kom­mu­nen job­ber med å om­re­gu­le­re tom­ten til na­e­ring/han­del.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.