2. Råd­hus­mar­ka

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Hvor: Mel­lom Gand grav­lund og Sand­nes gam­le kirke­gård.

Pris­an­tyd­ning: 121 mil­lio­ner kro­ner.

Stør­rel­se/bruk: 22.000 kvad­rat­me­ter re­gu­lert til bo­lig­for­mål.

Sta­tus: Ei­en­dom­men er lagt ut for salg. Kom­mu­nen har va­ert i møte med fire ulike ut­byg­ge­re og er i slutt­for­hand­lin­ger med en av dem. Ei­en­dom­men er fer­dig re­gu­lert til 250 bo­li­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.