50.000

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Ring­nes trek­ker til­ba­ke 50.000 flas­ker av tre nye va­ri­an­ter av flaske­van­net. Flas­ke­ne med de nye va­ri­an­te­ne Ims­dal Bringe­ba­er, Ims­dal Si­tron og Ims­dal Eple var knapt kom­met ut i bu­tik­ke­ne, før en in­tern kva­li­tets­kon­troll av­dek­ket mugg­par­tik­ler i en­kel­te flas­ker, skri­ver Dag­bla­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.