BI-stu­dent fra Stav­an­ger druk­net

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Øy­vind Lein

BI-stu­den­ten Raka­van Je­eva­ha­ran ble fun­net død i Ni­d­el­ven 28. au­gust. Den en­de­li­ge ob­duk­sjons­rap­por­ten sier at han sann­syn­lig­vis druk­net.

– Vi har fått den en­de­li­ge ob­duk­sjons­rap­por­ten. Den har druk­ning som sann­syn­lig døds­år­sak. Det er in­gen ska­der el­ler trau­mer som til­si­er noe an­net, sier etter­forsk­nings­le­der for for­svin­nings­sa­ken, Arve Vag­nild ved Trøn­de­lag po­liti­dis­trikt.

21-årin­gen for­svant natt til 15. au­gust. BI-stu­den­ten fra Stav­an­ger for­lot da et fad­der­ar­ran­ge­ment ved ute­ste­det The Mint i Nord­re gate ca. klok­ken 00.43. Noen mi­nut­ter se­ne­re, klok­ken 00.48 mot­tok søs­te­ren en Face­bo­ok-mes­sen­ger­mel­ding med be­skjed om at han var på vei hjem til de­res fel­les lei­lig­het litt uten­for Trond­heim sen­trum. 21-årin­gen send­te åtte mi­nut­ter se­ne­re en ny mel­ding om at han var ved Elge­se­ter bru. Han kom imid­ler­tid ikke hjem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.