Bør eldre tre­ne hardt?

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

78-åri­ge To­re Jå­tun lø­per knall­har­de in­ter­val­ler. Har man va­ert fy­sisk aktiv hele li­vet, er ut­gangs­punk­tet vel­dig godt for å fort­set­te med den livs­sti­len, me­ner første­ama­nu­en­sis Hilde Lohne Sei­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.