Hvor­for an­non­se al­le­re­de på side 3 i avi­sen?

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Gunnar Corne­li­us Gil­je Stav­an­ger

At avi­ser er av­hen­gig av re­klame­inn­tek­ter, er selv­sagt. Men er det nød­ven­dig å plas­se­re en an­non­se al­le­re­de på side tre? Jeg har ikke sett and­re avi­ser med sto­re re­klame­an­non­ser på de første­tre­si­de­ne.De­ter na­tur­lig å ha lese­stoff der.

Hvor ble det for­res­ten av Pit­ter? Han had­de all­tid en tref­fen­de kom­men­tar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.