Javier So­to­mayor 50 år

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Den cu­bans­ke, tid­li­ge­re høyde­hop­pe­ren, Javier So­to­mayor, er 50 år 13. ok­to­ber. På sis­te del av 1980-tal­let og gjen­nom hele 1990-åre­ne var han den mest do­mi­ne­ren­de høyde­hop­pe­ren på herre­si­den og an­ses av man­ge som den bes­te mann­li­ge hop­pe­ren gjen­nom ti­de­ne.

Han ble olym­pisk mes­ter i 1992 og fikk OL-sølv i 2000. Han ble ver­dens­mes­ter i 1993 og 1997 og tok VM-sølv i 1991 og 1995. Han ble også ver­dens­mes­ter in­nen­dørs i 1989, 1993, 1995 og 1999. Han sat­te tre ver­dens­re­kor­der uten­dørs og hol­der fort­satt ver­dens­re­kor­de­ne både ute- og in­nen­dørs med hen­holds­vis 2,45 fra 1993 og 2,43 fra 1989. Over 20 gan­ger hop­pet han over 2,40 el­ler høy­ere.

Javier So­to­mayor avla en po­si­tiv do­ping­prø­ve i 1999, men fikk li­ke­vel del­ta i OL 2000 etter at IAAF i en kon­tro­ver­si­ell av­gjø­rel­se re­du­ser­te do­ping­dom­men fra to til ett år. Han av­slut­tet kar­rie­ren i 2001 etter å ha av­lagt nok en po­si­tiv prø­ve.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.