Fru buss-sjå­før

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

– Nei, den damå våga eg ikkje fyl­gja! sa en kvin­ne­lig pas­sa­sjer da hun en dag vil­le med en buss og fant fru Bjørg Ras­mus­sen ved rat­tet. Det er fru Ras­mus­sen som for­tel­ler med et smil.

Hun er en av de få kvin­ne­li­ge buss-sjå­fø­rer i lan­det, tro­lig den enes­te i Ro­ga­land. Det er kan­skje med­født. Hun er nem­lig dat­ter av en av våre lo­ka­le «buss-kon­ger», Sver­re Ha­ga. Man­nen er verk­sted­mann og også buss-sjå­før når det tren­ges.

Bjørg Ras­mus­sen kjø­rer nå fast fire ti­mer hver etter­mid­dag. Tid­li­ge­re var det noe kor­te­re tid. Når hun ikke har full dag bak rat­tet, kom­mer det av at hun har full dag hjem­me med unge­stell og hus­hold. Det er ikke mu­lig å slip­pe fra mer. Nå er un­ge­ne noe stør­re, sånn at det er let­te­re å stik­ke av.

– Hvor­dan er det å va­ere buss-sjå­før for en hus­mor?

– Det er her­lig av­kop­ling! kom­mer det spon­tant. Jeg tri­ves med det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.