Sva­ne­ne sam­les i Hafrs­fjord

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

De sam­les der Nor­ge ble sam­let til ett rike, i Hafrs­fjord. Snakk om snad­ren­de his­to­risk sans, el­ler skyl­des den øre­dø­ven­de snad­rin­gen hel­ler ren mat­lyst? Ton­je Kris­ti­an­sen de­ler rund­hån­det ut til sjø­fug­le­nes dron­nin­ger og kon­ger som strek­ker lang, lang hals opp mot kneipp­brød­skal­ker og tør­re loff­bi­ter. Ikke dumt å vel­ge Mølle­buk­ta som treff­sted. Len­ge har 34 sva­ner satt hver­and­re stev­ne her, om de plan­leg­ger å sam­le seg et helt svane­rike i buk­ten ved de sym­bols­ke tre sverd i fjell, vi­tes ikke. En svane­sang er ikke lett å tol­ke, men de kom­mer igjen og igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.