Po­li­ti-nytt

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Etter an­mod­ning fra an­net po­liti­kam­mer, ble det i går her i byen an­holdt en kvin­ne som had­de stuk­ket fra mann og 3 barn. Det mins­te er 2 1/2 år. Ekte­fel­le­ne var blitt se­pa­rert og alle bar­na ut­satt. Men så kom de på at de skul­de for­sø­ke igjen. Det gikk i 14 da­ger, så reis­te hun. Stak­kars barn.

For­le­den før­te en gam­mel nabo­strid til at den ene skar ned to kle­sno­rer ful­le av kla­er for den and­re. Den som ei­er klaer­ne syn­tes at no kun­de det va­ere nok og meld­te sin «venn» til po­li­ti­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.