2%

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

dy­re­re blir det for pub­li­kum på idretts­ar­ran­ge­ment nes­te år, når re­gje­rin­gen i for­sla­get til stats­bud­sjett øker den la­ves­te moms­sat­sen fra 10 til 12 pro­sent. Mom­søk­nin­gen kom­mer to år etter at sat­sen ble økt fra åtte til ti pro­sent og har der­med økt med fire pro­sent på to år.

PRI­VAT

In­gen cup­fi­na­le for Vi­kings junior­lag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.