Ro­sen­borg for gode for Vi­kings junio­rer

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Det blir in­gen cup­fi­na­le for Vi­kings junior­lag den­ne se­son­gen. Ro­sen­borg vant semi­fi­na­len på kunst­gras­ba­nen uten­for Ler­ken­dal sta­dion med 4-2 ons­dag. RBK le­det 1-0 til pau­se, mens Vi­king-kap­tein Jo­nas Pe­rei­ra ut­lik­net til 1-1 etter pau­se. Så tok Ro­sen­borg til­ba­ke le­del­sen med 2-1 og 3-1, før Es­pen S. Ja­kob­sen re­du­ser­te til 3-2. Kam­pen ble av­gjort fire mi­nut­ter før slutt, da Erik Bot­heim gjor­de 4-2.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.