Vel­tet vogn­tog steng­te E39

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

E39 ved Kyl­ling­stad ble stengt fra klok­ken 11.30 lør­dag etter et vogn­tog vel­tet.

Mel­din­gen om ulyk­ken, som skjed­de like sør for Kyl­ling­stad bru, kom klok­ken 23.48 fre­dag.

Iføl­ge po­li­ti­et fram­står fø­rer av vogn­to­get som uska­det, men det skal ha va­ert far­lig gods i kjøre­tøy­et.

Iføl­ge vakt­le­der Stein Arild Egeland ved Ro­ga­land brann og red­ning, had­de vogn­to­get 3000 li­ter med jern­klo­rid om bord.

– Det­te be­teg­nes som far­lig gods for­di det er et­sen­de. Men det er in­gen akutt fare, sier Egeland, som an­tar at mye av jern­klo­ri­den er ut­van­net nå etter en del ned­bør, sier Egeland.

– Kje­mi­ka­li­er som jern­klo­rid må be­hand­les som far­lig gods, men brann­ve­se­net tren­ger ikke spe­sial­på­kled­ning for å hånd­te­re det­te, sier han.

– Her er det godt nok med brann­manns­be­kled­ning, sier han.

Jern­klo­rid har en stik­ken­de lukt.

Vogn­to­get som vel­tet fre­dag kveld ble tømt for last og flyt­tet lør­dag etter­mid­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.