Mann med «Hal­low­e­en-blod» ar­res­tert

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Po­li­ti­et fikk mel­ding om en blo­dig mann på et ute­sted på Bry­ne. Det vis­te seg at man­nen had­de ut­styrt seg med «hal­low­e­en-ef­fek­ter».

Man­nen opp­søk­te ute­ste­det like etter mid­natt.

– Så vis­te det seg at man­nen ikke var ska­det, men opp­før­se­len hans var ikke sa­er­lig smart, sier ope­ra­sjons­le­der Tor hel­ge Sta­vik ved Sør-Vest po­liti­dis­trikt til Af­ten­bla­det.

Man­nen, som var kraf­tig be­ru­set, krang­let med vak­te­ne og med po­li­ti­et, og vil­le ikke etter­kom­me på­legg fra po­li­ti­et, som tok man­nen med seg og satt ham i ar­rest.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.