To­ge­ne går som nor­malt igjen

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Fei­len på spor­veks­le­ren på Jaer­ba­nen er re­pa­rert. To­ge­ne går som nor­malt.

Klok­ka 11.40 i går meld­te Ba­ne Nor at fei­len var ret­tet. I ar­bei­det med å ret­te opp fei­len med spor­vek­se­len i Pa­ra­dis, var tog­tra­fik­ken stengt og er­stat­tet med buss fram til klok­ka 11.50 i går for­mid­dag.

– Det­te er vi vel­dig lei oss for, sier Tryg­ve Tjør­ve Syn­ne­vaag, tog­drifts­le­der i Ba­ne Nor.

Mel­din­gen om feil på spor­vek­se­len kom natt til i går. Re­gion­to­ge­ne kom seg vel av sted, mens tog­tra­fik­ken mel­lom Stav­an­ger og Sand­nes pe­riode­vis had­de re­du­sert fram­kom­me­lig­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.