Ulyk­ke

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

En ar­bei­der fikk et fle­re hund­re kilo tungt stål­rør over fo­ten un­der ri­vings­ar­beid på Sand­vedi går for­mid­dag. En ar­bei­der i et en­tre­pre­nør­sel­skap fikk et fle­re hund­re kilo tungt stål­rør over fo­ten.

– Det ser ut til at han li­ke­vel ikke er al­vor­lig ska­det, sier ope­ra­sjons­le­der Jen­sen.

Ar­bei­de­ren job­bet for et ri­vings­fir­ma og ar­bei­det på et an­legg i As­hei­m­vei­en. B

Ulyk­ken vil bli etter­fors­ket av po­li­ti og ar­beids­til­syn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.