Fak­ta

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Bygge­gro­pen mel­lom Sverd­rups gate og Tan­ke Svilands gate i Stav­an­ger har stått tom si­den høs­ten 2014. y Ho­tell­pro­sjek­tet i Sverd­rups gate ble lagt på is i 2015. opp­rin­ne­lig var det plan­lat ho­tell­bygg med 350 rom på tom­ten. y Våren 2017 ved­tok kom­mu­nen en tvangs­mulkt på 2500 kro­ner da­gen for­di ar­bei­det i bygge­gro­pen har stått stil­le så len­ge. y Ue­nig­he­te­ne mel­lom Skans­ka og Kjell Mad­lands sel­skap Sverd­rups gate 20 AS har va­ert inn­om både ting­ret­ten og lag­manns­ret­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.