Fle­re tall fra fyl­kes­råd­man­nens bud­sjett­for­slag

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Skatte­svik­ten for Ro­ga­land fyl­kes­kom­mu­ne er 345 mil­lio­ner kro­ner år­lig. y Låne­gjel­den vil va­ere på na­er­me­re 6,6 mil­li­ar­der ved ut­gan­gen av 2018. y Drifts­bud­sjet­tet for 2018 er på 6,9 mil­li­ar­der kro­ner. y In­ves­te­rings­bud­sjet­tet for 2018 er på 968 mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.