SVT-an­sat­te dømt for men­neske­smug­ling

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Tre SVT-an­sat­te er dømt til sam­funns­tje­nes­te etter å ha hjul­pet en sy­risk flykt­ning­gutt til Sve­ri­ge i for­bin­del­se med inn­spil­lin­gen av et TV-pro­gram.

Jour­na­lis­ten Fred­rik Önne­vall og to and­re an­sat­te i det svens­ke kring­kas­tings­sel­ska­pet hjalp den 15 år gam­le sy­ris­ke krigs­flykt­nin­gen til Sve­ri­ge i for­bin­del­se med inn­spil­lin­gen av SVT-se­ri­en «Fos­ter­land» i 2015.

AP/NTB SCANPIX

Opp­rø­re­re og ut­sen­din­ger fra pre­si­dent Bashar al-As­sads re­gi­me er sam­let til en ny runde med Sy­ria-sam­ta­ler i Asta­na i Ka­sakh­stan.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.