Po­li­ti-nytt

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Av de sis­te tju­ve­ri­er: Et dame-arm­bånds­ur, er stjå­let fra lei­lig­het i sen­trum. Ulåst syk­kel er stjå­let fra gata igjen. En eld­re mann har meldt tju­ve­ri av 500 kr. Men det­te ser ut til å va­ere fylle­tøys. Fra et lite mat­vare­la­ger er stjå­let noe kjøtt­her­me­tikk.

En mann som før er kjent for sine me­rit­ter, er at­ter meldt for be­dra­ge­ri. Med løf­te om å skaf­fe noen ma­te­ria­ler har han fått seg ut­be­talt fle­re tu­sen kro­ner. Før det ble skaf­fet ei flis, kom han nok en gang og bad så inn­sten­dig om et tu­sen kro­ner. Han måt­te ha pen­ge­ne øye­blik­ke­lig da han skul­de til Flekke­fjord for å ord­ne en af­fa­ere. Han fikk pen­ge­ne. Til dags dato har han ikke skaf­fet en plank.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.