Traff bror etter 51 år

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

I haust reis­te Ly­dia Mar­czen­ko frå Bry­ne til Russ­land for å møta igjen bro­ren Pjotr. Kri­gen split­ta søs­ken­pa­ret i 1941 – Pjotr vart sol­dat, og Ly­dia kom i ar­beids­leir i Aus­ter­rike og flyt­ta sei­na­re til Nor­ge. I 51 år trud­de beg­ge at den and­re var død. Først i vår fekk Ly­dia vita at Pjotr var i live og bud­de i barn­doms­hei­men i No­vot­sjer­kassk.

Valg USA

Litt­le Rock, Arkan­sas: – Bill Clin­ton kom­mer til å bli et vand­ren­de ma­re­ritt for sik­ker­hets­fol­ke­ne der­som han blir pre­si­dent. Han li­ker så in­tenst å snak­ke med men­nes­ker. Han er den ty­pen som kan sit­te på med en dro­sje et par kvar­ta­ler i New York og sti­ge av med hele livs­his­to­ri­en til sjå­fø­ren. Ikke bare det: tref­fes de igjen ti år se­ne­re så hus­ker han alt sam­men- også nav­ne­ne på sjå­fø­ren og fa­mi­li­en. Han blir en frem­ra­gen­de pre­si­dent. Sier en av Clin­tons na­er­mes­te med­ar­bei­de­re i hjem­sta­ten Arkan­sas, Da­vid Har­ring­ton, til Af­ten­bla­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.