Det hend­te

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

31. ok­to­ber y 1517 Mar­tin Lut­her slo opp sine 95 teser i Wit­ten­berg.

1892 Art­hur Co­nan Doy­le utga Sher­lock Hol­mes».

1952 USA spreng­te ver­dens førs­te hydro­gen­bom­be.

1978 Spa­nia ved­tok ny grunn­lov og ble par­la­men­ta­risk de­mo­kra­ti.

1984 In­dias stats­mi­nis­te­ren In­di­ra Gand­hi ble myr­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.