Ver­ken Hen­ning Berg el­ler Kje­til Rek­dal står øverst på Vi­kings tre­ner­lis­te

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

NÅR ALT RAKNER: Af­ten­bla­dets gjen­nom­gang av til­syns­rap­por­ter vi­ser at sam­fun­nets mest ut­sat­te får for dår­lig opp­føl­ging.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.