Me­die­nes va­er var­som pla­kat

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y «Va­er var­som ved om­ta­le av selv­mor­dog selv­mords­for­søk. Unn­gå om­ta­le som ikke er nød­ven­dig for å opp­fyl­le all­men­ne in­for­ma­sjons­be­hov. Unn­gå be­skri­vel­se av me­to­de el­ler and­re for­hold som kan bi­dra til å ut­lø­se fle­re selv­mords­hand­lin­ger.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.