Selv­mords­tan­ker

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Li­vet går opp og ned, men no­en gan­ger kan det fø­les som om det bare går ned. Selv om alt ser mørkt ut, fin­nes det hjelp og be­hand­ling. Det er vik­tig å snak­ke om tan­ke­ne med en du sto­ler på. Det kan hjel­pe deg ut av den vans­ke­li­ge si­tua­sjo­nen. Har du in­gen å snak­ke med, kan du rin­ge en av dis­se hjelpe­te­le­fo­ne­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.