Nes­ten halve USA li­der av høyt blod­trykk

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

46 pro­sent av USAs be­folk­ning har for høyt blod­trykk etter at den ame­ri­kans­ke hjerte­for­enin­gen re­de­fi­ner­te hva som er nor­ma­le ver­di­er.

Så langt har man hatt høyt blod­trykk når ver­di­ene er blitt målt til 140/90, men nå er gren­sen end­ret til 130/80. Med den gam­le stan­dar­den had­de 32 pro­sent av den ame­ri­kans­ke be­folk­nin­gen høyt blod­trykk, nå er tal­let ste­get til 46 pro­sent.

I Euro­pa er stan­dar­den fort­satt 140/90.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.